คณะวิชา/หน่วยงาน

 
 

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง : ทุุกคณะ/วิชา

หน่วยงาน
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ
คณะมัณฑนศิลป์ งานจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องไสไม้ 2 หน้า จำนวน 1 เครื่อง 13 ธ.ค. 2560
คณะมัณฑนศิลป์ งานจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องขัดหน้ากว้าง จำนวน 1 เครื่อง 7 ธ.ค. 2560
คณะมัณฑนศิลป์ งานจัดซื้อครุภัณฑ์ 1 ธ.ค. 2560
คณะมัณฑนศิลป์ กลุ่มตัวอย่างอัญมณีเทียม (VARIETY OF CUTTING STONE SHAPE CZ) 1 ธ.ค. 2560
คณะมัณฑนศิลป์ เครื่องดึงลวดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง 30 พ.ย. 2560
คณะมัณฑนศิลป์ เครื่องรีดลวดไฟฟ้า กำลัง 5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง 30 พ.ย. 2560
คณะมัณฑนศิลป์ เครื่องรีดแผ่นโลหะไฟฟ้า กำลัง 5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง 30 พ.ย. 2560
คณะมัณฑนศิลป์ เครื่องเจาะแบบมีแท่น (LOCAL DRILLING MACHINE) 28 พ.ย. 2560
คณะมัณฑนศิลป์ เครื่องอัดระบบไฮดรอลิก (HYDRAULIC PRESSING MACHINE) 22 พ.ย. 2560
คณะมัณฑนศิลป์ เครื่องรีดแผ่นโลหะไฟฟ้า กำลัง 5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง (5HP LOCAL STANDING ROLLING MILL - FLAT) 21 พ.ย. 2560
คณะมัณฑนศิลป์ เครื่องดึงลวดไฟฟ้า (ELECTRIC WIRE DRAWING MACHIN) 21 พ.ย. 2560
คณะมัณฑนศิลป์ เครื่องรีดลวดไฟฟ้ากำลัง 5 แรงม้า (5HP LOCAL STANDING ROLLING MILL - WIRE) 21 พ.ย. 2560
คณะมัณฑนศิลป์ งานจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องม้วนเหล็ก จำนวน 1 ชุด 20 พ.ย. 2560
คณะมัณฑนศิลป์ งานจัดจ้าง จ้างซ่อมลิฟต์ 1 พ.ย. 2560
คณะมัณฑนศิลป์ งานจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดสร้างสรรค์ศิลปกรรมผ้า จำนวน 1 ชุด 24 ต.ค. 2560
คณะมัณฑนศิลป์ งานจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องเชื่อมไฟฟ้ามิก จำนวน 1 เครื่อง 19 ต.ค. 2560
คณะมัณฑนศิลป์ งานจัดจ้าง จ้างบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 2 ต.ค. 2560
คณะมัณฑนศิลป์ งานจัดจ้าง จ้างบริการเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด 4 ก.ค. 2560
คณะวิทยาการจัดการ งานจัดจ้างเหมาผลิตแผ่นซีดีเพลงประจำคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 5,000 แผ่น 2 ก.พ. 2560
คณะวิทยาการจัดการ งานจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม 1 2 ธ.ค. 2559
คณะวิทยาการจัดการ งานจัดจ้างเหมาบริการติดตั้งระบบไฟฟ้า, สัญญาณอินเตอร์เน็ตและระบบโทรศัพท์ห้องสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 อาคารบริหาร 6 พ.ย. 2558
คณะวิทยาศาสตร์ เช่าใช้ลิขสิทธิ์โปรแกรมสำเร็จรูป IBM SPSS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ต.ค. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ จ้างเหมาบริการและบำรุงรักษา เครื่อง Scanning Electron Microscope FESEM MIRA LMU:SN:118-0061 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ต.ค. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะวิทยาศาสตร์ 6 อาคาร 24 ส.ค. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์ระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพ 3 รายการ 20 ส.ค. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์ชุดสตรมี มิ่ง ห้องเรียน วมว 20 ส.ค. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ จ้างเดินสายใยแก้วนำแสง สาย UTP และติดตั้งอุปกรณ์ 18 ส.ค. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์ชุดสตรีมมิ่ง 3 ห้องเรียน 11 ส.ค. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์ชุดการสอนและปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด 11 ส.ค. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ จ้างซ่อมแซมเครื่อง ICPOES 710 จำนวน 1 เครื่อง 6 ส.ค. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์ระบบการนำเสนอภาพในรูปแบบดิจิทัล 5 ส.ค. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ จ้างจัดผลิตภัณฑ์ต้นแบบร่วมกับผู้ประกอบการ OTOP เชิงวัฒนธรรมและสร้างสรรค์ ที่สามารถนำเสนอกระบวนการผลิตให้กับกลุ่มลูกค้าให้ลงมือทำได้ไม่น้อยกว่า 50 ชิ้น โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและสินค้า OTOP เชิงวัฒนธรรมและสร้างสรรค์ ผ่านเครือข่ายศิลปินและผู้ประกอบการ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการขับเคลื่อนหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประจำปีงบประมาณ 2563 3 ส.ค. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศแบบชิลเลอร์ประจำอาคารวิทยาศาสตร์ 1 24 ก.ค. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ ซ่อมแซมตู้ดูดไอสารเคมี 23 ก.ค. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 9 ก.ค. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ จ้างเหมาซ่อมแซมวัสดุ-อุปกรณ์กันนก 8 ก.ค. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบพกพา 29 มิ.ย. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ หม้อแปลงไฟฟ้าระบบ 3 เฟส 22000-416/240 โวลท์ ขนาด 1500 KVA. จำนวน 1 เครื่อง 25 มิ.ย. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าอาคารวิทยาศาสตร์ 4 25 มิ.ย. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ หน้ากากแบบผ้าเคลือบกันน้ำ 19 มิ.ย. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อระบบการนำเสนอภาพในรูปแบบดิจิทัล ประจำห้อง 1323 (ห้องไววิทย์พุทธารี) 19 พ.ค. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ จ้างเหมาซ่อมแซมตู้ควบคุมเมนไฟฟ้าชั้น2 อาคารวิทยาศาสตร์ 4 8 พ.ค. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ จัดซื้อครุภัณฑ์อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า 8 พ.ค. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริงพร้อมโปรแกรมประมวลผล จำนวน 1 ชุด 8 พ.ค. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ จ้างออกแบบโครงการปรับปรุงอาคารวิทยาศาสตร์ 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 1 งาน 23 เม.ย. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้บ่มเพาะเชื้อแบบเขย่า (SHAKING INCUBATOR) 22 เม.ย. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ป้องกันไอระเหยสารเคมี จำนวน 1 ชุด 2 เม.ย. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ เครื่องมือวิเคราะห์ขนาดอนุภาคและโครงสร้างผลึกของสาร จำนวน 1 ชุด 30 มี.ค. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์ตู้ดูดไอสารเคมี (FUME HOOD) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 มี.ค. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อระบบการนำเสนอภาพในรูปแบบดิจิทัล ประจำห้อง 5406 28 ก.พ. 2563

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1962 รายการ แสดงข้อมูลที่  451 ถึง  500

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40]