คณะวิชา/หน่วยงาน

 
 

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง : ทุุกคณะ/วิชา

หน่วยงาน
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ
คณะดุริยางคศาสตร์ งานจ้างเหมาบริการด้านงานประสานงานและบริหารงานทั่วไป โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดนตรีพื้นบ้านและดนตรีร่วมสมัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำหรับครูดนตรีและนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 20 พ.ย. 2560
คณะดุริยางคศาสตร์ งานจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนติดผนัง WALL TYPE ขนาด 9,212 BTU จำนวน 5 ชุด 20 พ.ย. 2560
คณะดุริยางคศาสตร์ งานจ้างเหมาบริการด้านงานประสานงานจัดทำหลักสูตร โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดนตรีพื้นบ้านและดนตรีร่วมสมัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำหรับครูดนตรีและนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 20 พ.ย. 2560
คณะดุริยางคศาสตร์ งานจ้างเหมาบริการด้านงานประสานงานและบริหารงานทั่วไป โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดนตรีพื้นบ้านและดนตรีร่วมสมัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำหรับครูดนตรีและนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 20 พ.ย. 2560
คณะดุริยางคศาสตร์ งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารมิวสิคพลัส คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 1 ต.ค. 2560
คณะดุริยางคศาสตร์ งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 1 ต.ค. 2560
คณะดุริยางคศาสตร์ งานจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีทิมปานี จำนวน 1 ชุด และเครื่องดนตรีมาริมบา จำนวน 1 เครื่อง 16 ส.ค. 2560
คณะดุริยางคศาสตร์ งานจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรี ตู้แอมป์ 16 ส.ค. 2560
คณะดุริยางคศาสตร์ งานปรับปรุงอาคารคณะดุริยางคศาสตร์ 1 รายการ 12 มี.ค. 2558
คณะมัณฑนศิลป์ ราคากลางจ้างเหมาทำสื่อบทความออนไลน์ 3 ก.ย. 2564
คณะมัณฑนศิลป์ ราคากลาง จ้างเหมาจัดพิมพ์ผลงานสร้างสรรค์ 3 ก.ย. 2564
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการจ้างซ่อมผนังน้ำซึม จำนวน 1 งาน 24 ส.ค. 2564
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 11 ส.ค. 2564
คณะมัณฑนศิลป์ ราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์และทำการหุ้มหนังสังเคราะห์เก้าอี้ พร้อมติดตั้ง 10 ส.ค. 2564
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมระบบป้องกันเสียง 10 ส.ค. 2564
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการจ้างเหมาซ่อมระบบปฏิบัติการหน่วยความจำฯ จำนวน 1 งาน 15 ก.ค. 2564
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อภายในอาคาร 8 ก.ค. 2564
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการจ้างซ่อมรื้อพื้นพรมและปูพื้นกระเบื้องยางพื้นที่ 560 ตารางเมตร 8 ก.ค. 2564
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการจ้างเหมาทาสีห้องประชุมยาใจ 8 ก.ค. 2564
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์โฆษณา 15 มิ.ย. 2564
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการจ้างเหมาติดตั้งกระจกคัลเลอร์โค้ท 5 เม.ย. 2564
คณะมัณฑนศิลป์ จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 งาน 17 ก.พ. 2564
คณะมัณฑนศิลป์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 9 ก.พ. 2564
คณะมัณฑนศิลป์ จ้างซ่อมแซมเครื่องปั่นไฟฟ้า 4 ก.พ. 2564
คณะมัณฑนศิลป์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 2 ก.พ. 2564
คณะมัณฑนศิลป์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์โฆษณา จำนวน 2 รายการ 26 ม.ค. 2564
คณะมัณฑนศิลป์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ 11 ม.ค. 2564
คณะมัณฑนศิลป์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ 11 ม.ค. 2564
คณะมัณฑนศิลป์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 11 ม.ค. 2564
คณะมัณฑนศิลป์ จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่ลิฟต์ 25 ธ.ค. 2563
คณะมัณฑนศิลป์ ครุภัณฑ์เครื่องสร้างต้นแบบและแม่พิมพ์ CNC 3 แกน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 3 ธ.ค. 2563
คณะมัณฑนศิลป์ จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนประตูห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 11 พ.ย. 2563
คณะมัณฑนศิลป์ พัฒนาบุคลากรสำนักงานคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2563 11 พ.ย. 2563
คณะมัณฑนศิลป์ ครุภัณฑ์เครื่องขัดเซรามิกและแก้ว จำนวน 1 เครื่อง 9 พ.ย. 2563
คณะมัณฑนศิลป์ ครุภัณฑ์เครื่องปั๊มลม 9 พ.ย. 2563
คณะมัณฑนศิลป์ ครุภัณฑ์เครื่องขัดเซรามิกและแก้ว จำนวน 1 เครื่อง 9 พ.ย. 2563
คณะมัณฑนศิลป์ ครุภัณฑ์เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพาน จำนวน 1 เครื่อง 9 พ.ย. 2563
คณะมัณฑนศิลป์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา จำนวน 6 รายการ 9 พ.ย. 2563
คณะมัณฑนศิลป์ ครุภัณฑ์หัวเป่าแก้วโบโลซิลิเกต 9 พ.ย. 2563
คณะมัณฑนศิลป์ ครุภัณฑ์เครื่องตัดเซรามิกและแก้ว 9 พ.ย. 2563
คณะมัณฑนศิลป์ จ้างเหมาทาสีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 6 พ.ย. 2563
คณะมัณฑนศิลป์ สัมมนาคณาจารย์ ประจำปี2563 20 ต.ค. 2563
คณะมัณฑนศิลป์ จ้างทำวีดิทัศน์และตัดต่อวีดิทัศน์ 16 ต.ค. 2563
คณะมัณฑนศิลป์ จ้างเหมาทำความสะอาด วังท่าพระ 1 ต.ค. 2563
คณะมัณฑนศิลป์ จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 1 ต.ค. 2563
คณะมัณฑนศิลป์ จ้างเหมาแม่บ้านทาความสะอาด วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 16 ก.ย. 2563
คณะมัณฑนศิลป์ จ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาด วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 16 ก.ย. 2563
คณะมัณฑนศิลป์ นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ประจำคณะมัณฑนศิลป์ เนื่องในวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2563 7 ก.ย. 2563
คณะมัณฑนศิลป์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 29 ก.ค. 2563
คณะมัณฑนศิลป์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบ จากผลงานศิลปนิพนธ์สู่การสร้างบุคคลต้นแบบประจำปี 2562 2 ก.ค. 2563

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2270 รายการ แสดงข้อมูลที่  451 ถึง  500

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46]