คณะวิชา/หน่วยงาน

 
 

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง : ทุุกคณะ/วิชา

หน่วยงาน
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ
สำนักหอสมุดกลาง เช่าโปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ Turnitin จำนวน 1 ระบบ 21 ต.ค. 2562
สำนักหอสมุดกลาง จัดจ้างดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของหอสมุดจากบริษัท Innovative Interfaces GLOBAL LTD. ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา และในสัญญาซื้อขายได้ระบุให้ บริษัท Innovative Interfaces GLOBAL LTD. เป็นผู้ดูแลรักษาระบบดังกล่าว 9 ก.ย. 2562
สำนักหอสมุดกลาง เช่าโปรแกรมฐานข้อมูล EndNote Yr2019 จำนวน 1 รายการ 17 เม.ย. 2562
สำนักหอสมุดกลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ชั้นเก็บเอกสาร 26 ต.ค. 2561
สำนักหอสมุดกลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ 26 ต.ค. 2561
สำนักหอสมุดกลาง เช่าโปรแกรมฐานข้อมูล จำนวน 1 รายการ 18 ก.ค. 2561
สำนักหอสมุดกลาง จัดจ้างดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของหอสมุดจากบริษัท Innovative GLOBAL LTD. ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา และในสัญญาซื้อขายได้ระบุให้ บริษัท Innovative GLOBAL LTD. เป็นผู้ดูแลรักษาระบบดังกล่าว 21 มิ.ย. 2561
สำนักหอสมุดกลาง เช่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 4 พ.ค. 2561
สำนักหอสมุดกลาง เช่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 17 เม.ย. 2561
สำนักหอสมุดกลาง โครงการหนังสือ "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับพระราชกรณียกิจที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยศิลปากร" 6 มี.ค. 2561
สำนักหอสมุดกลาง โครงการหนังสือ "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับพระราชกรณียกิจที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยศิลปากร" 6 มี.ค. 2561
สำนักหอสมุดกลาง จัดจ้างดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของหอสมุดจากบริษัท Innovative GLOBAL LTD. ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา และในสัญญาซื้อขายได้ระบุให้ บริษัท Innovative GLOBAL LTD. เป็นผู้ดูแลรักษาระบบดังกล่าว 24 ส.ค. 2560
สำนักหอสมุดกลาง โครงการหนังสือศิลปิน : ความรู้จากภายใน-สู่-ภายนอก (Artist’s book The Knoeledge Inside-out) (สูจิบัตร หนังสือศิลปิน โปสเตอร์ การ์ดเชิญ) 10 ส.ค. 2560
สำนักหอสมุดกลาง จัดซื้อรถยนต์ตู้ใช้ในงานราชการของสำนักหอสมุดกลาง 3 ก.พ. 2560
สำนักหอสมุดกลาง โครงการเว็บไซด์สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 21 ธ.ค. 2559
สำนักหอสมุดกลาง ติดตั้งตาข่ายกันนกอาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 15 มิ.ย. 2559
สำนักหอสมุดกลาง จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งภายนอกอาคารหอสมุดและอาคารหม่อมหลวงปิ่น 23 พ.ค. 2559
สำนักหอสมุดกลาง จ้างออกแบบและเขียนแบบงานปรับปรุงอาคารหอสมุด พระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 26 เม.ย. 2559
สำนักหอสมุดกลาง จ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำผู้ใช้บริการชาย-หญิง ชั้น 2-4 อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ประจำปี 2558 1 ต.ค. 2557
สำนักหอสมุดกลาง Inter Active Touch Screen TV ขนาด 86 นิ้ว ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเอภเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน 2 เครื่อง 30 พ.ย. 542
สำนักหอสมุดกลาง จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ 30 พ.ย. 542
สำนักหอสมุดกลาง จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ 30 พ.ย. 542
สำนักหอสมุดกลาง จ้างซ่อมแซมอาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 30 พ.ย. 542
สำนักหอสมุดกลาง จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ 30 พ.ย. 542
สำนักหอสมุดกลาง จ้างศึกษาข้อมูลและผลิตเนื้อหาด้านศิลปวัฒนธรรมและออกแบบ เพื่อเผยแพร่ในสื่อของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 30 พ.ย. 542
สำนักหอสมุดกลาง โปรแกรมฐานข้อมูล Endnote Yr.2020 Pricing 30 พ.ย. 542
สำนักหอสมุดกลาง จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ 30 พ.ย. 542
หอศิลป์ งานจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรด้านทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-ERP HRM) 24 ธ.ค. 2564
หอศิลป์ งานปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารงานศิลปกรรมและร่วมสมัย (หอศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 1 ธ.ค. 2564
หอศิลป์ งานจัดซื้อชุดถ่ายภาพสตูดิโอ (กล้องถ่ายภาพ พร้อมอุปกรณ์) 29 พ.ย. 2564
หอศิลป์ งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารงานศิลปกรรมและร่วมสมัย (หอศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 8 ต.ค. 2564
หอศิลป์ งานจ้างซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน Compressor Oil Filter และ Controller "CARRIER" Chiller ชุดควบคุมเครื่องชิลเล่อร์ 6 ต.ค. 2564
หอศิลป์ งานจ้างพิมพ์สูจิบัตร ทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม "ศิลป์ พีระศรี" ครั้งที่ 20 7 ก.ย. 2564
หอศิลป์ งานจ้างพิมพ์สูจิบัตร การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 37 5 พ.ค. 2564
หอศิลป์ งานจ้างซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน Compressor Oil Filter และ Controller ชุดควบคุมเครื่องชิลเล่อร์ 23 ก.พ. 2564
หอศิลป์ งานจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบ IP CCTV อาคารอนุรักษ์ หอศิลป์ 10 ก.พ. 2564
หอศิลป์ เครื่องลดความชื้น 11 พ.ย. 2563
หอศิลป์ งานจ้างพิมพ์สูจิบัตร ทุนรางวัล "ศิลป์ พีระศรี" ครั้งที่ 19 ประจำปี 2562 16 มิ.ย. 2563
หอศิลป์ งานจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าของลิฟต์ หอศิลป์ 15 ม.ค. 2563
หอศิลป์ งานจ้างบำรุงรักษาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า หอศิลป์ 15 ม.ค. 2563
หอศิลป์ งานจ้างซ่อมเปลี่ยนหน้าจอ Touch Screen Air Cooled Chiller 21 ต.ค. 2562
หอศิลป์ งานจ้างพิมพ์สูจิบัตรการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 65 ประจำปี 2562 17 ก.ย. 2562
หอศิลป์ งานจ้างพิมพ์สูจิบัตรการแสดงศิลปกรรมรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 36 ประจำปี 2562 5 ก.ย. 2562
หอศิลป์ งานจ้างซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์ 9 เม.ย. 2562
หอศิลป์ งานจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ 12 ก.พ. 2562
หอศิลป์ จัดจ้างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า 7 ม.ค. 2562
หอศิลป์ งานจ้างพิมพ์สูจิบัตร ทุนรางวัล "ศิลป์ พีระศรี" ครั้งที่ 18 ประจำหี 2561 21 ธ.ค. 2561
หอศิลป์ งานจ้างพิมพ์สูจิบัตรทุนรางวัล "ศิลป์ พีระศรี" ครั้งที่ 18 ประจำปี 2561 7 ธ.ค. 2561
หอศิลป์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับทำงานประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 5 ชุด 26 พ.ย. 2561
หอศิลป์ งานจ้างพิมพ์สูจิบัตร การแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 22 พ.ย. 2561

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2324 รายการ แสดงข้อมูลที่  2201 ถึง  2250

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47]