คณะวิชา/หน่วยงาน

 
 

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง : ทุุกคณะ/วิชา

หน่วยงาน
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับระบบกล้องวงจรปิดแบบดิจิตอล Network จำนวน 5 รายการ 24 มี.ค. 2560
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี บำรุงรักษาระบบเฝ้าระวังและตรวจจับภัยคุกคามเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 16 ก.พ. 2560
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จ้างติดตั้งตาข่ายป้องกันนกอาคารศูนย์คอพิวเตอร์ ตึกเก่า และอาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุลส่วนของศูนย์ฯ เพิ่มเติม 14 ก.พ. 2560
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบจัดการเครื่องแม่ข่ายเสมือน โดยวิธีพิเศษ 6 ก.พ. 2560
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย โดยวิธีพิเศษ 10 ม.ค. 2560
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 23 ธ.ค. 2559
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จัดซื้อซอฟแวร์ระบบบริหารและจัดการด้านความปลอดภัยในการใช้งานเว็บแอฟพลิเคชั่น (Access Manager) 23 ธ.ค. 2559
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์โครงการ Campus Agreement จำนวน 404 หน่วย 8 ธ.ค. 2559
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบรักษาความปลอดภัยของเครื่องลูกข่ายสำหรับให้บริการนักศึกษา (Antivirus) จำนวน 1615 License 15 พ.ย. 2559
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จ้างซ่อมแซมกระเบื้องหลังคาอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ (ตึกเก่า) 7 พ.ย. 2559
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จ้างเหมาพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านศิลปะวัฒนธรรมและโบราณคดีโดยใช้เทคโนดลยี Augmented Reality 25 ต.ค. 2559
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี บำรุงรักษาเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรอง (UPS) ปีงบประมาณ 2560 3 ต.ค. 2559
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี เช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนกราฟฟิก ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตลิ่งชัน จำนวน 40 ชุด เป็นระยะเวลา 1 ปี (เริ่ม 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) 21 ก.ย. 2559
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จัดซื้ออุปกร์รับส่งสัญญาณเส้นใยแก้วนำแสง 8Gb SFP 1 รายการ จำนวน 16 ชิ้น 18 ส.ค. 2559
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จ้างซ่อมห้องน้ำชาย หญิง ชั้น 2, 3 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ช่วงทางเชื่อมต่อระหว่างอาคาร 4 ก.ค. 2559
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จ้างบำรุงรักษาระบบความปลอดภัย (Firewall) 21 มิ.ย. 2559
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จ้างซ่อมห้องน้ำชาย หญิง ชั้น 3,4 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 25 พ.ค. 2559
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จัดจ้างซ่อมแซมทาสีภายนอกอาคาร อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ส่วนของศูนย์คอมพิวเตอร์ 19 พ.ค. 2559
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี เช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนกราฟฟิก ศูนย์คอมพิวเตอร์ท่าพระ จำนวน 40 ชุด ระยะเวลา 7 เดือน (เริ่ม 1 มีนาคม 2559-30 กันยายน 2559) 8 ก.พ. 2559
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ระบบเฝ้าระวังและตรวจจับภัยคุกคามเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 1 ระบบ 8 ก.พ. 2559
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี การจัดการระบบเครื่องคอมพิวเเตอร์ให้มีศักยภาพสูงขึ้นเพื่อรองรับการเรียนการสอนทั้งในปัจจุบันและอนาคตประกอบด้วยรายการวัสดุจำนวน 3 รายการ 4 ก.พ. 2559
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ติดตั้งสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP Cable CAT 6) จำนวน 28 จุด 15 ม.ค. 2559
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ลิขสิทธิ์ซอฟแวร์โครงการ Campus Agreement จำนวน 400 หน่วย 23 ธ.ค. 2558
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ค่าลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ระบบรักษาความปลอดภัยของเครื่องลูกข่าย สำหรับให้บริการนักศึกษา (Antivirus) จำนวน 1500 License 1 ธ.ค. 2558
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ติดตั้งและปรับแต่งซอฟต์แวร์ Liferay สำหรับ Web Portal ของมหาวิทยาลัย 26 ต.ค. 2558
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จ้างเดินสายสัญญาณระบบ Data Center ตลิ่งชัน 8 ต.ค. 2558
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี บำรุงรักษาเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรอง (UPS) 1 ต.ค. 2558
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี โครงการผลิตสื่อการสอนแบบ WWW-ลิขสิทธิ์โปรแกรมบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายแบบเสมือน (VMware) จำนวน 2 รุ่น 27 ส.ค. 2558
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี โครงการผลิตสื่อการสอนแบบ WWW-จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ยี่ห้อ Dell PowerEdge(TM) M610 และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (Extenal Storage) จำนวน 1 งาน 27 ส.ค. 2558
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ติดตั้งตาข่ายป้องกันนกอาคารศูนย์เรียนรวม 1 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ในส่วนของศูนย์คอมพิวเตอร์ 27 ก.ค. 2558
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี โครงการปรับปรุง Data Center สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชันและวังท่าพระ ตู้ Rack เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ขนาด 42U พร้อมระบบทำความเย็น จำนวน 1 ตู้ 6 ก.ค. 2558
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี โครงการปรับปรุง Data Center สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชันและวังท่าพระ เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด 6 ก.ค. 2558
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี โครงการปรับปรุง Data Center สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชันและวังท่าพระ ปรับปรุงระบบห้อง Data Center 6 ก.ค. 2558
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี โครงการปรับปรุง Data Center สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชันและวังท่าพระ อุปกรณ์ Switch 10G สำหรับ Data Center จำนวน 2 ชุด 6 ก.ค. 2558
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี โครงการปรับปรุง Data Center สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชันและวังท่าพระ อุปกรณ์ Main Switch จำนวน 1 ตู้ 6 ก.ค. 2558
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จัดซื้อซอฟต์แวร์ Veeam Backup & Replication 12 Liceenses 24 เม.ย. 2558
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี เช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนกราฟฟิก ศูนย์คอมพิวเตอร์ท่าพระ จำนวน 40 ชุด 26 ก.พ. 2558
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 1 ระบบ 25 ธ.ค. 2557
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จัดซื้อ RAM สำหรับเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 แถว 18 ธ.ค. 2557
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานผลิตสื่อการสอน จำนวน 6 ชุด 2 ธ.ค. 2557
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี บำรุงรักษาเครื่องแม่ข่าย และอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอก 2 ธ.ค. 2557
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี บำรุงรักษาโปรแกรมบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายแบบเสมือน (VMware) จำนวน 2 รุ่น ประกอบด้วย รุ่น Standard 32 License รุ่น Enterprise 6 License 2 ธ.ค. 2557
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ชุดระบบกระจายและแปลงสัญญาณภาพ จำนวน 1 ชุด 28 พ.ย. 2557
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์โครงการ Campus Agreement จำนวน 423 หน่วย 4 พ.ย. 2557
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จัดซื้อ Hard disk สำหรับระบบสำรองข้อมูลเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ 28 ต.ค. 2557
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟท์แวร์ระบบรักษาความปลอดภัย 1 ต.ค. 2557
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี เดินสายสัญญาณคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 30 พ.ย. 542
สำนักบริการวิชาการ จัดสร้างองค์พระพิฆเนศวร เทพแห่งศิลปะวิทยาการ รุ่นเพื่อสมทบทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ ผ่านถัยโควิด-19 14 ต.ค. 2564
สำนักบริการวิชาการ จัดสร้างองค์พระพิฆเนศวร ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการจัดสร้างองค์พระพิฆเนศวร : เทพแห่งศิลปะวิทยาการ รุ่น 77 ปี สถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร 14 ต.ค. 2564
สำนักบริการวิชาการ ผลิตสื่ออินเทอร์แอ็กทีฟ (Interactive Media) ผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสถวายพระสมัญญา “สิริศิลปิน” 23 เม.ย. 2564

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2324 รายการ แสดงข้อมูลที่  2101 ถึง  2150

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47]