คณะวิชา/หน่วยงาน

 
 

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง : ทุุกคณะ/วิชา

หน่วยงาน
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อโปรแกรมระบบภูมิสารสนเทศ 28 พ.ค. 2564
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมสิ่งชำรุด 28 พ.ค. 2564
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมระบบไฟฟ้าชำรุด ประจำอาคารวชิรมงกุฎ 21 พ.ค. 2564
คณะอักษรศาสตร์ กล้องดิจิตอล 13 พ.ค. 2564
คณะอักษรศาสตร์ จ้างติดตั้งสายเมนไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 13 พ.ค. 2564
คณะอักษรศาสตร์ จ้างเหมาตัดแต่งต้นไม้ 12 พ.ค. 2564
คณะอักษรศาสตร์ ซ่อมแซมตาข่ายกันนกชำรุด 11 พ.ค. 2564
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนกระเบื้องพื้นและสุขภัณฑ์ห้องน้ำที่ชำรุด ชั้น2 อาคาร 36 ปี 7 พ.ค. 2564
คณะอักษรศาสตร์ ซ่อมฝ้าเพดานชำรุด อาคารอักษรศาสตร์1 3 พ.ค. 2564
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมสิ่งชำรุด ภายในคณะอักษรศาสตร์ 3 พ.ค. 2564
คณะอักษรศาสตร์ ซ่อมเปลี่ยนแผ่นครอบสันหลังคาเมทัลชีทชำรุด 3 พ.ค. 2564
คณะอักษรศาสตร์ จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า อาคาร 50 ปี 23 เม.ย. 2564
คณะอักษรศาสตร์ ซ่อมแซมเสาคอนกรีตชำรุด อาคารวัชรนาฏยสภา 22 เม.ย. 2564
คณะอักษรศาสตร์ ซ่อมแซมสิ่งชำรุด 22 เม.ย. 2564
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อจอแสดงผล ขนาด 65 นิ้ว 16 เม.ย. 2564
คณะอักษรศาสตร์ ซ่อมแซมสิ่งชำรุด ภายในคณะอักษรศาสตร์ 16 เม.ย. 2564
คณะอักษรศาสตร์ ซ่อมลิฟต์อาคาร 50 ปี ชำรุด 16 เม.ย. 2564
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร 5 เม.ย. 2564
คณะอักษรศาสตร์ เครื่องสแกนเนอร์ 31 มี.ค. 2564
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อถังน้ำดี 25 มี.ค. 2564
คณะอักษรศาสตร์ ปั๊มสูบน้ำ ขนาด 10 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 9 มี.ค. 2564
คณะอักษรศาสตร์ จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า อาคารวชิรมงกุฎ 9 มี.ค. 2564
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมสิ่งชำรุด ภายในคณะอักษรศาสตร์ 2 มี.ค. 2564
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมเปลี่ยนโคมไฟฟ้าและหลอดไฟฟ้าชำรุด ชั้น6 อาคาร 36 ปี 1 มี.ค. 2564
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อกล้องWEBCAM 1 มี.ค. 2564
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อครุภัณฑ์ ห้องเรียน 410 ชั้น4 อาคารวชิรมงกุฎ 17 ก.พ. 2564
คณะอักษรศาสตร์ จ้างทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Arts Su (หลักสูตรเอเชียศึกษา) 15 ก.พ. 2564
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ห้องประชุมเทพยสุวรรณ อาคาร 36 ปี 3 ก.พ. 2564
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้า อาคาร 36 ปี 1 ก.พ. 2564
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 27 ม.ค. 2564
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมเปลี่ยนประตูน้ำประปาเปิด – ปิด ที่ชำรุด อาคาร 36 ปี 14 ธ.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อครุภัณฑ์ 3 ธ.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมตู้ควบคุมไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง อาคาร 36 ปี 3 ธ.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 3 ธ.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ ซ่อมระบบสปิงเกอร์รดน้ำต้นไม้ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง บริเวณลานทรงพล 25 พ.ย. 2563
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมสิ่งชำรุด อาคารวชิรมงกุฎ 18 พ.ย. 2563
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมสิ่งชำรุด ภายในคณะอักษรศาสตร์ 16 พ.ย. 2563
คณะอักษรศาสตร์ จ้างพัฒนาเว็บไซต์คณะอักษรศาสตร์ 16 พ.ย. 2563
คณะอักษรศาสตร์ ซ่อมลิฟต์ อาคาร 36 ปี ชำรุด 16 พ.ย. 2563
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง อาคาร 50 ปี 12 พ.ย. 2563
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมเต้ารับคอมพิวเตอร์ชำรุด 3 พ.ย. 2563
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมไฟฟ้าชำรุด ชั้น1 อาคาร 36 ปี 19 ต.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ ซ่อมปั๊มน้ำมอเตอร์สูบน้ำดีชำรุด อาคารวชิรมงกุฎ 9 ต.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมเปลี่ยนเต้ารับไฟฟ้าและสวิตช์ไฟฟ้าชำรุด 8 ต.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมเปลี่ยนสายเมนไฟฟ้า 5 ต.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ ค่าจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ อาคาร 36 ปี และอาคารวชิรมงกุฎ 1 ต.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมตาข่ายกันนก อาคารวชิรมงกุฎ 18 ส.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ห้องประชุม Conference) 3 ส.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 ส.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ จ้างเหมาตัดแต่งต้นไม้ 3 ส.ค. 2563

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2270 รายการ แสดงข้อมูลที่  1401 ถึง  1450

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46]