คณะวิชา/หน่วยงาน

 
 

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง : ทุุกคณะ/วิชา

หน่วยงาน
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ
คณะอักษรศาสตร์ จ้างติดตั้งตาข่ายลวดชุบกัลป์วาไนท์พ่นสีทึบ ชั้น2-6 อาคาร 50 ปี 21 พ.ค. 2562
คณะอักษรศาสตร์ ครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 9 เม.ย. 2562
คณะอักษรศาสตร์ จ้างออกแบบและเขียนแบบซ่อมแซมอาคารอักษรศาสตร์ 3 คระอักษรศาสตร์ 3 เม.ย. 2562
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อมอเตอร์ปั๊มน้ำ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 28 มี.ค. 2562
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อมอเตอร์ปั๊มน้ำ ขนาด 1.5 HP พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 28 มี.ค. 2562
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง อาคาร 50 ปี 27 มี.ค. 2562
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บของ 26 มี.ค. 2562
คณะอักษรศาสตร์ จ้างติดตั้งตาข่ายลวดชุบกัลป์วาไนท์พ่นสีทึบ อาคาร 50 ปี 25 มี.ค. 2562
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมผนังห้องน้ำชาย-หญิง อาคาร 36 ปี 15 มี.ค. 2562
คณะอักษรศาสตร์ เครื่องมือสำรวจหยั่งน้ำหาความลึก ระบบดิจิตอล ชนิดสองความถี่ พร้อมโปรมแกรมประมวลผล 5 มี.ค. 2562
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้ประชุม 22 ก.พ. 2562
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 22 ก.พ. 2562
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมสิ่งชำรุด (ห้องอเนกประสงค์ อาคาร 36 ปี) 21 ก.พ. 2562
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อม่านกรองแสงพร้อมผ้าม่านโปร่ง พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 20 ก.พ. 2562
คณะอักษรศาสตร์ ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ 20 ก.พ. 2562
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 20 ก.พ. 2562
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อเครื่องมัลติมีเดียร์โปรเจคเตอร์ ขนาด 3,600 ANSI lumens 20 ก.พ. 2562
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมเปลี่ยนสลิงลิฟต์และสลิงตรวจจับความเร็วลิฟต์ อาคารวชิรมงกุฎ 18 ก.พ. 2562
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อตู้โชว์หนังสือ 11 ก.พ. 2562
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กระดานไวน์บอร์ด 11 ก.พ. 2562
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อเคาเตอร์ผู้มาติดต่อ 11 ก.พ. 2562
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 8 ก.พ. 2562
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมสิ่งชำรุดภายในคณะอักษรศาสตร์ 6 ก.พ. 2562
คณะอักษรศาสตร์ จ้างออกแบบและเขียนแบบทาสีภายนอกและปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคาร 36 ปี และอาคารอักษรศาสตร์5 31 ม.ค. 2562
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์กล้องสำรวจประมวลผลรวมระบบแสงเลเซอร์ พร้อมโปรแกรมประมวลผล 24 ม.ค. 2562
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมกรุผนังห้องเรียน อาคาร 36 ปี 23 ม.ค. 2562
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมห้องคณะกรรมการนักศึกษา คณะอักษรศาสตร์ 23 ม.ค. 2562
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 28 พ.ย. 2561
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมลิฟต์ อาคารวชิรมงกุฎ 28 พ.ย. 2561
คณะอักษรศาสตร์ ซ่อมสิ่งชำรุดภายในคณะอักษรศาสตร์ 26 พ.ย. 2561
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมระบบท่อส่งน้ำดับเพลิง 23 พ.ย. 2561
คณะอักษรศาสตร์ จ้างทำตาข่ายกันนก อาคารวชิรมงกุฎ 23 พ.ย. 2561
คณะอักษรศาสตร์ จ้างติดตั้งสายใยแก้วนำแสงพร้อมอุปกรณ์สำหรับอินเตอร์เน็ต อาคารวัชรนาฏยสภา 23 พ.ย. 2561
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมสิ่งชำรุดภายในคณะอักษรศาสตร์ 23 พ.ย. 2561
คณะอักษรศาสตร์ จ้างเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าและเปลี่ยนโคมไฟฟ้า 22 พ.ย. 2561
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย อาคาร 36 ปี 22 พ.ย. 2561
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมห้องเก็บของด้านหลังอาคารอักษรศาสตร์3 22 พ.ย. 2561
คณะอักษรศาสตร์ ซ่อมสิ่งชำรุด อาคาร 36 ปี 22 พ.ย. 2561
คณะอักษรศาสตร์ เครื่องรับสัญญาณบอกตำแหน่งจากดาวเทียม GNSS ระบบ RTK พร้อมโปรแกรมประมวลผล ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด 9 พ.ย. 2561
คณะอักษรศาสตร์ ครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง ห้องประชุมเทพยสุวรรณ อาคาร 36 ปี ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 8 พ.ย. 2561
คณะอักษรศาสตร์ จ้างออกแบบและเขียนแบบโครงการปรับปรุงโครงสร้างฐานรากเสาเข็มและโครงสร้าง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารอักษรศาสตร์3 7 พ.ย. 2561
คณะอักษรศาสตร์ จ้างบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารวชิรมงกุฎ และอาคาร 36 ปี 1 ต.ค. 2561
คณะอักษรศาสตร์ จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในคณะอักษรศาสตร์ 11 ก.ย. 2561
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (อาคาร 36 ปี) 31 ส.ค. 2561
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมห้องน้ำชาย – หญิง อาคารวชิรนาฏยสภา(A4) 31 ส.ค. 2561
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเอนกประสงค์พร้อมเก้าอี้ 31 ส.ค. 2561
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (อาคาร 36 ปี) 23 ส.ค. 2561
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมห้องกิจกรรมคณะอักษรศาสตร์ อาคาร 36 ปี 20 ส.ค. 2561
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมหลังคาลานกิจกรรมด้านหลัง อาคาร 36 ปี 20 ส.ค. 2561
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมห้องบรรณาธิการฟ้าอักษร และซ่อมแซมพื้นด้านหน้า อาคาร 36 ปี 16 ส.ค. 2561

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1956 รายการ แสดงข้อมูลที่  1251 ถึง  1300

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40]