คณะวิชา/หน่วยงาน

 
 

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง : ทุุกคณะ/วิชา

หน่วยงาน
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดซื้อหม้อนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ จำนวน 1 เครื่อง 18 ส.ค. 2560
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดซื้อเครื่องวัดพื้นที่ใบแบบมือถือจำนวน 1 เครื่อง 16 ส.ค. 2560
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ค่าพลังงาน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีสอบราคา 31 พ.ค. 2560
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดซื้อครุภัณฑ์โคเนื้อ จำนวน 4 ตัว ด้วยวิธีตกลงราคา 29 มิ.ย. 2559
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 เครื่อง ด้วยวิธีสอบราคา 30 มี.ค. 2559
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 เครื่อง ด้วยวิธีสอบราคา 20 ม.ค. 2559
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 เครื่อง ด้วยวิธีสอบราคา 20 ม.ค. 2559
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จ้างเหมาบริการดูแลสวนและสนาม อาคารปฏิบัติการคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 17 ก.ย. 2558
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร งานจ้างเหมาบริการรถยนต์รับ-ส่ง บุคลากรและนักศึกษา คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 17 ก.ย. 2558
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครุภัณฑ์เครื่องบดตัวอย่างอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด 16 ก.ย. 2558
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ฟาร์มสาธิตคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 7 ก.ย. 2558
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดเนื้อเยื่อ (Microtome) สำหรับงานพยาธิวิทยา จำนวน 1 รายการ 19 พ.ย. 2557
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ 30 พ.ย. 542
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมไฟฟ้าชำรุด ชั้น1 อาคาร 36 ปี 19 ต.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ ซ่อมปั๊มน้ำมอเตอร์สูบน้ำดีชำรุด อาคารวชิรมงกุฎ 9 ต.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมเปลี่ยนเต้ารับไฟฟ้าและสวิตช์ไฟฟ้าชำรุด 8 ต.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมเปลี่ยนสายเมนไฟฟ้า 5 ต.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมตาข่ายกันนก อาคารวชิรมงกุฎ 18 ส.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ห้องประชุม Conference) 3 ส.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 ส.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ จ้างเหมาตัดแต่งต้นไม้ 3 ส.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ จ้างทำป้ายภายในคณะอักษรศาสตร์ 31 ก.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ ซ่อมแซมลิฟต์ที่ชำรุด อาคาร 50 ปี 30 ก.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อกล้องตรวจจับอุณหภูมิไร้สาย 14 ก.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมกระเบื้องยางปูพื้นชำรุด อาคาร 36 ปี 30 มิ.ย. 2563
คณะอักษรศาสตร์ ซ่อมลิฟต์ อาคารวชิรมงกุฎ 30 มิ.ย. 2563
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมสิ่งชำรุด ห้อง อษ 1202 24 มิ.ย. 2563
คณะอักษรศาสตร์ จ้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อ ชั้น2,3 และ4 อาคาร 36 ปี 12 มิ.ย. 2563
คณะอักษรศาสตร์ ซ่อมแซมสิ่งชำรุด 1 มิ.ย. 2563
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 13 พ.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ จ้างทำความสะอาดภายนอก-ภายใน ชั้น2-3 อาคาร 50 ปี 12 พ.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมสิ่งชำรุด ภายในคณะอักษรศาสตร์ 8 พ.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 30 เม.ย. 2563
คณะอักษรศาสตร์ ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ อาคารวชิรมงกุฎ 30 เม.ย. 2563
คณะอักษรศาสตร์ จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ คณะอักษรศาสตร์ 21 เม.ย. 2563
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมสายโทรศัพท์ภายในและตู้พักสายโทรศัพท์ ชั้น2-4 อาคาร 50 ปี 16 เม.ย. 2563
คณะอักษรศาสตร์ ซ่อมเครื่องไฟร์ปั๊มน้ำดับเพลิง อาคาร 50 ปี 16 เม.ย. 2563
คณะอักษรศาสตร์ จ้างเดินสายเมนสัญญาณโทรศัพท์ภายใน ชั้น1-8 อาคาร 50 ปี 10 เม.ย. 2563
คณะอักษรศาสตร์ งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ อาคารอักษรศาสตร์ 1 2 และ 3 วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 เม.ย. 2563
คณะอักษรศาสตร์ ติดตั้งสายสัญญาณคอมพิวเตอร์และติดตั้งระบบไฟฟ้า ชั้น3 และชั้น3 อาคาร 50 ปี 19 ก.พ. 2563
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมลิฟต์ หมายเลข3 อาคาร 50 ปี 31 ม.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมห้องน้ำอาจารย์ชายและหญิง ชั้น2 อาคารอักษรศาสตร์2 28 ม.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ ครุภัณฑ์อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาด 24 ช่อง 16 ม.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้เลคเชอร์เดี่ยวไฟเบอร์กลาส 15 ม.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 15 ม.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ เครื่องมัลติมีเดียร์โปรเจคเตอร์ ขนาด 6,000 ANSI lumens 15 ม.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าลิฟต์ อาคาร 50 ปี 9 ม.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมลิฟต์ชำรุด อาคารวชิรมงกุฎ และอาคาร 36 ปี 17 ธ.ค. 2562
คณะอักษรศาสตร์ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 16 ธ.ค. 2562
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมลิฟต์ชำรุด อาคาร 50 ปี 13 ธ.ค. 2562

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1981 รายการ แสดงข้อมูลที่  1201 ถึง  1250

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40]