คณะวิชา/หน่วยงาน

 
 

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง : ทุุกคณะ/วิชา

หน่วยงาน
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครุภัณฑ์เครื่องบดตัวอย่างอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด 16 ก.ย. 2558
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ฟาร์มสาธิตคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 7 ก.ย. 2558
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดเนื้อเยื่อ (Microtome) สำหรับงานพยาธิวิทยา จำนวน 1 รายการ 19 พ.ย. 2557
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ 30 พ.ย. 542
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อครุภัณฑ์ 24 ส.ค. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อปั๊ม ยี่ห้อCALPEDA พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 23 ส.ค. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 23 ส.ค. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 23 ส.ค. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จ้างออกแบบและเขียนแบบปรับปรุงอาคาร 50 ปี 22 ส.ค. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมสิ่งชำรุด 10 ส.ค. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมสิ่งชำรุด 9 ส.ค. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า อาคาร 50 ปี 8 ส.ค. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า อาคารวชิรมงกุฎ และอาคาร 36 ปี 5 ส.ค. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมเปลี่ยนสายแลนด์ชำรุด อาคาร 50 ปี 3 ส.ค. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้ออุปกรณ์แปลงสัญญาณและน้ำยาล้างหน้าสัมผัสทางไฟฟ้า 3 ส.ค. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมสิ่งชำรุด ห้อง 401 และ 402 1 ส.ค. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมสิ่งชำรุด ภายในคณะอักษรศาสตร์ 21 ก.ค. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จ้างติดตั้งระบบสปิงเกอร์ พร้อมอุปกรณ์ 12 ก.ค. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 11 ก.ค. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมเก้าอี้เลคเชอร์ไฟเบอร์กลาสชำรุด 5 ก.ค. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมสิ่งชำรุด อาคาร 50 ปี 4 ก.ค. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมสิ่งชำรุดห้องพักอาจารย์ ชั้น4 อาคาร 50 ปี 4 ก.ค. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมพื้นกระเบื้องยางห้องเรียนชำรุด ชั้น5 อาคาร 50 ปี 28 มิ.ย. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียร์โปรเจคเตอร์ 20 มิ.ย. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อม่านม้วน พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 20 มิ.ย. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมอาคารวัชรนาฏยสภา 20 มิ.ย. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อครุภัณฑ์ 20 มิ.ย. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อเครื่องเติมอากาศ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 20 มิ.ย. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมสิ่งชำรุด อาคาร 36 ปี 20 มิ.ย. 2565
คณะอักษรศาสตร์ ซ่อมสิ่งชำรุด ห้อง 404 อาคาร 50 ปี 17 มิ.ย. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมสิ่งชำรุด อาคารวชิรมงกุฎ และอาคารอักษรศาสตร์1 16 มิ.ย. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จ้างเหมาบริการตัดแต่งต้นไม้ 13 มิ.ย. 2565
คณะอักษรศาสตร์ ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 8 มิ.ย. 2565
คณะอักษรศาสตร์ ซ่อมแซมพื้นกระเบื้องยางห้องเรียนชำรุด ชั้น6 อาคาร 50 ปี 1 มิ.ย. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมสิ่งชำรุด ภายในคณะอักษศาสตร์ 26 พ.ค. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมเปลี่ยนสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด 19 พ.ค. 2565
คณะอักษรศาสตร์ ซ่อมห้องเรียนชำรุด ชั้น4 และ ชั้น5 อาคาร 50 ปี 5 พ.ค. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมสิ่งชำรุด 2 พ.ค. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียน พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 5 ชุด 28 เม.ย. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียร์โปรเจคเตอร์และจอรับภาพ 12 เม.ย. 2565
คณะอักษรศาสตร์ ชุดไมโครโฟนไรสาย พร้อมอุปกรณ์และติตั้ง 11 เม.ย. 2565
คณะอักษรศาสตร์ ซ่อมสิ่งชำรุด ภายในคณะอักษรศาสตร์ 7 เม.ย. 2565
คณะอักษรศาสตร์ ซ่อมเปลี่ยนไฟฟ้าชำรุด ชั้น5 อาคาร 50 ปี 7 เม.ย. 2565
คณะอักษรศาสตร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4 เม.ย. 2565
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และวัสดุคอมพิวเตอร์ 25 มี.ค. 2565
คณะอักษรศาสตร์ ซ่อมแซมหลังคาชำรุด อาคารวัชรนาฏยสภา 15 มี.ค. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 10 มี.ค. 2565
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อม่านม้วน พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 9 มี.ค. 2565
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์ 9 มี.ค. 2565
คณะอักษรศาสตร์ ซ่อมแซมหลังคาชำรุด อาคารอักษรศาสตร์5 8 มี.ค. 2565

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1956 รายการ แสดงข้อมูลที่  1151 ถึง  1200

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40]