คณะวิชา/หน่วยงาน

 
 

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง : ทุุกคณะ/วิชา

หน่วยงาน
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ค่าพลังงาน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีสอบราคา 31 พ.ค. 2560
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดซื้อครุภัณฑ์โคเนื้อ จำนวน 4 ตัว ด้วยวิธีตกลงราคา 29 มิ.ย. 2559
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 เครื่อง ด้วยวิธีสอบราคา 30 มี.ค. 2559
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 เครื่อง ด้วยวิธีสอบราคา 20 ม.ค. 2559
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 เครื่อง ด้วยวิธีสอบราคา 20 ม.ค. 2559
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร งานจ้างเหมาบริการรถยนต์รับ-ส่ง บุคลากรและนักศึกษา คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 17 ก.ย. 2558
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จ้างเหมาบริการดูแลสวนและสนาม อาคารปฏิบัติการคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 17 ก.ย. 2558
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครุภัณฑ์เครื่องบดตัวอย่างอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด 16 ก.ย. 2558
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ฟาร์มสาธิตคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 7 ก.ย. 2558
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดเนื้อเยื่อ (Microtome) สำหรับงานพยาธิวิทยา จำนวน 1 รายการ 19 พ.ย. 2557
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ 30 พ.ย. 542
คณะอักษรศาสตร์ ติดตั้งสายสัญญาณคอมพิวเตอร์และติดตั้งระบบไฟฟ้า ชั้น3 และชั้น3 อาคาร 50 ปี 19 ก.พ. 2563
คณะอักษรศาสตร์ ครุภัณฑ์อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาด 24 ช่อง 16 ม.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้เลคเชอร์เดี่ยวไฟเบอร์กลาส 15 ม.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 15 ม.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ เครื่องมัลติมีเดียร์โปรเจคเตอร์ ขนาด 6,000 ANSI lumens 15 ม.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 16 ธ.ค. 2562
คณะอักษรศาสตร์ ติดตั้งสายสัญาณเครือข่ายและไฟฟ้า ห้องเรียนอาคาร 36 ปี 28 พ.ย. 2562
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมห้องเรียนและห้องเก็บครุภัณฑ์ 18 พ.ย. 2562
คณะอักษรศาสตร์ จ้างติดตั้งตาข่ายกันนก ชั้น2-ชั้น6 อาคาร 50 ปี 18 พ.ย. 2562
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมห้องน้ำชาย – หญิง อาคาร 50 ปี 9 ต.ค. 2562
คณะอักษรศาสตร์ จ้างควบคุมงานโครงการทาสีภายนอกและปรับปรุงภูมิทัศน์อาคาร 36 ปี และอาคารอักษรศาสตร์5 30 ส.ค. 2562
คณะอักษรศาสตร์ ซ่อมเปลี่ยนระบบบ่อสูบน้ำ อาคารวชิรมงกุฎ 22 ส.ค. 2562
คณะอักษรศาสตร์ ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง ชั้น5 อาคาร 50 ปี 18 ก.ค. 2562
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ชั้น5 อาคาร 50 ปี 12 ก.ค. 2562
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะอเนกประสงค์และกระดานไวท์บอร์ด) เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ชั้น5 อาคาร 50 ปี 12 ก.ค. 2562
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมสิ่งชำรุด ห้องเทพยสุวรรณ อาคาร 36 ปี 1 ก.ค. 2562
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะอเนกประสงค์และกระดานไวท์บอร์ด) 1 ก.ค. 2562
คณะอักษรศาสตร์ จ้างเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าและเต้ารับสวิทไฟฟ้า อาคาร 50 ปี 25 มิ.ย. 2562
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมพื้นกระเบื้องยาง ชั้น4,5 และชั้น6 อาคาร 50 ปี 20 มิ.ย. 2562
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมห้องน้ำชำรุด ชั้น2-ชั้น6 อาคาร 50 ปี 20 มิ.ย. 2562
คณะอักษรศาสตร์ งานจ้างทาสีภายนอกและปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคาร 36 ปี และ อาคารอักษรศาสตร์ 5 คณะอักษรศาสตร์ 19 มิ.ย. 2562
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น2-ชั้น6 อาคาร 36 ปี 18 มิ.ย. 2562
คณะอักษรศาสตร์ จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ คณะอักษรศาสตร์ 18 มิ.ย. 2562
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมตกแต่งภายใน ห้อง อษ1202 อาคารอักษรศาสตร์1 คณะอัการศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 4 มิ.ย. 2562
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ อาคาร 50 ปี 28 พ.ค. 2562
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ภาควิชาภูมิศาสตร์) 21 พ.ค. 2562
คณะอักษรศาสตร์ จ้างติดตั้งตาข่ายลวดชุบกัลป์วาไนท์พ่นสีทึบ ชั้น2-6 อาคาร 50 ปี 21 พ.ค. 2562
คณะอักษรศาสตร์ จ้างเปลี่ยนโคมไฟฟ้าและหลอดฟ้า ชั้น4,5,6 อาคาร 50 ปี 21 พ.ค. 2562
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมผนังห้องน้ำชาย-หญิง และซ่อมแซมทางเดินหน้าห้องน้ำ อาคาร 50 ปี 21 พ.ค. 2562
คณะอักษรศาสตร์ ครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 9 เม.ย. 2562
คณะอักษรศาสตร์ จ้างออกแบบและเขียนแบบซ่อมแซมอาคารอักษรศาสตร์ 3 คระอักษรศาสตร์ 3 เม.ย. 2562
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อมอเตอร์ปั๊มน้ำ ขนาด 1.5 HP พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 28 มี.ค. 2562
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อมอเตอร์ปั๊มน้ำ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 28 มี.ค. 2562
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง อาคาร 50 ปี 27 มี.ค. 2562
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บของ 26 มี.ค. 2562
คณะอักษรศาสตร์ จ้างติดตั้งตาข่ายลวดชุบกัลป์วาไนท์พ่นสีทึบ อาคาร 50 ปี 25 มี.ค. 2562
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมผนังห้องน้ำชาย-หญิง อาคาร 36 ปี 15 มี.ค. 2562
คณะอักษรศาสตร์ เครื่องมือสำรวจหยั่งน้ำหาความลึก ระบบดิจิตอล ชนิดสองความถี่ พร้อมโปรมแกรมประมวลผล 5 มี.ค. 2562
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้ประชุม 22 ก.พ. 2562

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1762 รายการ แสดงข้อมูลที่  1051 ถึง  1100

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36]