คณะวิชา/หน่วยงาน

 
 

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง : ทุุกคณะ/วิชา

หน่วยงาน
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ
กองกิจการนักศึกษา จ้างเหมาซ่อมแซมเสริมโครงพื้นและโครงป้ายเหล็กบนเวทีกลางแจ้งพร้อมทาสีใหม่ 9 ส.ค. 2559
กองกิจการนักศึกษา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศประจำห้องพักหอพักเพชรรัตน 7 (ติดตั้งเฉพาะชั้นที่ 3-5) จำนวน 126 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ 8 ส.ค. 2559
กองกิจการนักศึกษา จ้างเปลี่ยนพื้นกระเบื้องยาง หอพักทับแก้ว 1 จำนวน 1 งาน 3 ส.ค. 2559
กองกิจการนักศึกษา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศประจำห้องกิจกรรมนักศึกษา แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง พร้อมติดตั้งขนาด 36,000 BTU/HR จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา 12 ก.ค. 2559
กองกิจการนักศึกษา จ้างซ่อมแซมพื้นปูบล๊อกสนามหญ้าและรางระบายน้ำพร้อมผนังกันดิน 19 เม.ย. 2559
กองกิจการนักศึกษา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำและพื้นที่บริเวณหน้าห้องน้ำโรงอาหารสระแก้ว ชั้น 2 17 มี.ค. 2559
กองกิจการนักศึกษา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงอาหารสระแก้ว โรงอาหารเพชรรัตน และลานกลางแจ้งเพชรรัตน - สุวัทนา 25 ก.พ. 2559
กองกิจการนักศึกษา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงอาหารสระแก้ว โรงอาหารเพชรรัตนและลานกลางแจ้งเพชรรัตน - สุวัทนา 29 ม.ค. 2559
กองกิจการนักศึกษา จัดซื้อครุภัณฑ์ปั๊มน้ำพุ แบบทุ่นลอย จำนวน 21 ตัว 26 ม.ค. 2559
กองกิจการนักศึกษา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงอาหารสระแก้ว โรงอาหารเพชรรัตน และลานกลางแจ้งเพชรรัตน์ - สุวัทนา 18 ม.ค. 2559
กองกิจการนักศึกษา จ้างจัดพิมพ์คู่มือการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 15 ธ.ค. 2558
กองกิจการนักศึกษา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศประจำห้องพักหอพักเพชรรัตน์ 7 (ติดตั้งเฉพาะชั้นที่ 1-2) จำนวน 84 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ 11 ธ.ค. 2558
กองกิจการนักศึกษา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศประจำห้องพักหอพักเพชรรัตน 7 (ติดตั้งเฉพาะชั้นที่ 1 - 2) 11 ธ.ค. 2558
กองกิจการนักศึกษา จ้างซ่มพัดลมดูดควัน โรงอาหารสระแก้ว 4 ธ.ค. 2558
กองกิจการนักศึกษา จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องนอนประจำหอพักนักศึกษา จำนวน 390 ชุด 1 ธ.ค. 2558
กองกิจการนักศึกษา จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องนอนประจำหอพักนักศึกษา จำนวน 390 ชุด 1 ธ.ค. 2558
กองกิจการนักศึกษา จ้างซ๋อมแซมฝ้าเพดานและทาสี ชั้น 2 โรงอาหารสระแก้ว 26 พ.ย. 2558
กองกิจการนักศึกษา ปรับปรุงลานกีฬา Extream ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 งาน 23 พ.ย. 2558
กองกิจการนักศึกษา ปรับปรุงสนามบาสเกตบอล 2 สนาม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 งาน 23 พ.ย. 2558
กองกิจการนักศึกษา จ้างซ่อมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง โรงอาหารสระแก้ว 9 พ.ย. 2558
กองกิจการนักศึกษา โครงการจัดซื้อระบบคีย์การ์ดประตูทางเข้า-ออก อาคารหอพัก พร้อมติดตั้ง จำนวน 11 ชุด 20 ต.ค. 2558
กองกิจการนักศึกษา งานติดตั้งราวตากผ้า ประจำหอพักเพชรรัตน 1 - 4 จำนวน 1 งาน 29 ก.ย. 2558
กองกิจการนักศึกษา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดหอพักทับแก้ว 3 และหอพักเพชรรัตน 6 17 ก.ย. 2558
กองกิจการนักศึกษา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเพชรรัตน - สุวัทนาและพื้นที่รอบอาคาร 8 ก.ย. 2558
กองกิจการนักศึกษา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงอาหารสระแก้ว โรงอาหารเพชรรัตนและลานกลางแจ้งเพชรรัตน - สุวัทนา 29 ก.ค. 2558
กองกิจการนักศึกษา จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมแผงเหล็กระเบียงอาคารหอพักเพชรรัต 3 - 4 จำนวน 1 งาน 8 มิ.ย. 2558
กองกิจการนักศึกษา จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิด 2 ธ.ค. 2557
กองกิจการนักศึกษา จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง 3 พ.ย. 2557
กองกิจการนักศึกษา จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 5 เครื่อง 3 พ.ย. 2557
กองกิจการนักศึกษา ก่อสร้างสนามกีฬา ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตประราชวังสนามจันทร์ 7 ส.ค. 2557
กองกิจการนักศึกษา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเพชรรัตน์ - สุวัทนา และพื้นที่รอบอาคาร 30 พ.ย. 542
กองคลัง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ 22 ธ.ค. 2564
กองคลัง บำรุงรักษาซอฟท์แวร์ ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรของมหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-ERP) ประจำปี พ.ศ.2565 30 พ.ย. 2564
กองคลัง บำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและบริการการศึกษาผ่านเครือข่าย Online บำรุงรักษาส่วน Web และระบบงานทะเบียนและระบบบริการการศึกษา (โครงการ EIS) บำรุงรักษาโปรแกรมระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน และบำรุงรักษาโปรแกรมระบบส่วนพัฒนาเพิ่มเติม 3 ก.ย. 2564
กองคลัง พิมพ์สูจิบัตร การแสดงปาฐกถาศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2564 จำนวน 500 เล่ม 3 ก.ย. 2564
กองคลัง งานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 2 ก.ค. 2564
กองคลัง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ 2 ก.ค. 2564
กองคลัง งานจ้างพัฒนาระบบคลังข้อมูลและธุรกิจอัจฉริยะ ปีงบประมาณ 2564 10 มิ.ย. 2564
กองคลัง จ้างพิมพ์สูจิบัตร แสดงนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติของนักถ่ายภาพที่ได้รับรางวัลจากการประกวดภาพถ่ายนานาชาติในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 17 8 มิ.ย. 2564
กองคลัง งานจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหารงานบุคลากรและเงินเดือน ปี พ.ศ. 2564 1 มิ.ย. 2564
กองคลัง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 30 มี.ค. 2564
กองคลัง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 11 ก.พ. 2564
กองคลัง งานปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ พื้นที่การกีฬาและออกกำลังกาย ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 3 ก.พ. 2564
กองคลัง งานจ้างพัฒนาระบบการให้บริการเว็บไซต์และโมบายแอปพลิเคชั่น SILPA 26 ม.ค. 2564
กองคลัง งานจ้างพัฒนาแบบ และเขียนแบบรายละเอียด อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ อาคาร 2 (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) 30 พ.ย. 2563
กองคลัง งานจ้างพัฒนาระบบการให้บริการเว็บไซต์และโมบายแอปพลิเคชัน SILPAKORN 1 ก.ย. 2563
กองคลัง จัดพิมพ์สูจิบัตรการแสดงปาฐกถาศิลป์ พีระศรี ประจำปี พ.ศ. 2563 27 ส.ค. 2563
กองคลัง งานจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมรักษาระบบงานทะเบียนและบริการศึกษาผ่านเครือข่ายออนไลน์ บำรุงรักษาส่วนเว็บ ระบบงานทะเบียนและบริการการศึกษา (โครงการ EIS) บำรุงรักษาโปรแกรมประเมินอาจารย์ผู้สอน 21 ส.ค. 2563
กองคลัง จ้างเหมาจัดงาน SU Creative Market ในโครงการผลิตรายการเพื่อสื่อสารกิจกรรมมหาวิทยาลัย SU Creative University 21 ส.ค. 2563
กองคลัง จ้างเหมาลงโฆษณา ในโครงการสนับสนุนสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ผ่าน SU SMART+ 18 ส.ค. 2563

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2324 รายการ แสดงข้อมูลที่  101 ถึง  150

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47]