คณะวิชา/หน่วยงาน

 
 

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง : ทุุกคณะ/วิชา

หน่วยงาน
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ
คณะวิทยาศาสตร์ เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม จำนวน 1 เครื่อง 9 ม.ค. 2558
คณะวิทยาศาสตร์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อความดันไอน้ำ ขนาด 110 ลิตร จำนวน 1 ชุด 1 ธ.ค. 2557
คณะวิทยาศาสตร์ เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะด้วยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พแบบเปลวไฟ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด 11 ต.ค. 2557
คณะวิทยาศาสตร์ เครื่องปั่นเหวี่ยง จำนวน 1 เครื่อง 9 ต.ค. 2557
คณะวิทยาศาสตร์ เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด 9 ต.ค. 2557
คณะวิทยาศาสตร์ ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -50 องศาเซลเซียส ถึง -86 องศาเซลเซียส พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด 9 ต.ค. 2557
คณะวิทยาศาสตร์ กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา จำนวน 30 กล้อง 9 ต.ค. 2557
คณะวิทยาศาสตร์ เครื่องเพิ่มจำนวนดีเอ็นเอ จำนวน 1 เครื่อง 9 ต.ค. 2557
คณะวิทยาศาสตร์ ชุดอุปกรณ์การทดลองระบบสุญญากาศ จำนวน 1 ชุด 7 ต.ค. 2557
คณะวิทยาศาสตร์ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าระดับพิโคแอมแปร์ จำนวน 1 ตัว 7 ต.ค. 2557
คณะวิทยาศาสตร์ กล้องโทรทรรศน์ผสมชมิดท์แคสซิเกรน ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 ตัว 10 ก.ย. 2557
คณะวิทยาศาสตร์ เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพจากคอมพิวเตอร์ขึ้นจอภาพ (Project) 30 พ.ย. 542
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริงพร้อมโปรแกรมประมวลผล จำนวน 1 ชุด 30 พ.ย. 542
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อซอฟแวร์ระบบฐานข้อมูลสำหรับเครื่องแม่ข่าย 30 พ.ย. 542
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้ออุปกรณ์ลิฟต์ประจำอาคารวิทยาศาสตร์ 1 30 พ.ย. 542
คณะวิทยาศาสตร์ หม้อแปลงไฟฟ้าระบบ 3 เฟส 22000-416/240 โวลท์ ขนาด 1500 KVA. จำนวน 1 เครื่อง 30 พ.ย. 542
คณะวิทยาศาสตร์ เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ (Laser Printer) สี 30 พ.ย. 542
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ 20 ช่องสัญญาณ จำนวน 1 ชุด 16 ส.ค. 2564
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดซื้อ 1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา 2. ครุภัณฑ์โต๊ะทำงานหมุน 360 องศา 3. ขาตั้งกล้องแบบ 3 ขา 16 ส.ค. 2564
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ เครื่อง Batch Evapolator จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 มิ.ย. 2564
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกวดราคาซื้อเครื่องอัดรีดอาหารชนิดสกรูคู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 มิ.ย. 2564
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์หม้อฆ่าเชื้อ ระบบ Rotary water spray จำนวน 1 ชุด 4 มิ.ย. 2564
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างซ่อมแซมห้องพักอาจารย์และย้ายมิเตอร์ไฟฟ้า 11 มี.ค. 2564
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดซื้อครุภัณฑ์โปรแกรม CFD (Computational Fluid Dynamics) จำนวน 1 โปรแกรม 1 มี.ค. 2564
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซื้อเครื่องสแกนเอกสารสำหรับงานเก็บเอกสาร จำนวน 4 เครื่อง 29 ม.ค. 2564
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดซื้อโทรทัศน์สี แอลอีดี (LED) ขนาด 75 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง 9 ธ.ค. 2563
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างจัดการสัมมนาถอดบทเรียนระบบสูบน้ำด้วยก๊าซชีวภาพ ชุมชนตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โครงการสาธิตการใช้ระบบสูบน้ำด้วยก๊าซชีวภาพ 3 ธ.ค. 2563
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างจัดการสัมมนาถอดบทเรียนระบบสูบน้ำด้วยก๊าซชีวภาพ ชุมชนตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการสาธิตการใช้ระบบสูบน้ำด้วยก๊าซชีวภาพ 3 ธ.ค. 2563
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาลงพื้นที่ติดตามกิจกรรมค่ายเยาวชนพลังงาน "En-Camp" โดยการเรียนรู้ผ่านระบบทางไกล (Online) ในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ (ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) คก.En-Camp ปีที่ 2 11 พ.ย. 2563
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาลงพื้นที่ติดตามกิจกรรมค่ายเยาวชนพลังงาน "En-Camp" โดยการเรียนรู้ผ่านระบบทางไกล (Online) ในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ (ภาคใต้) คก.En-Camp ปีที่ 2 11 พ.ย. 2563
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาลงพื้นที่ติดตามกิจกรรมค่ายเยาวชนพลังงาน "En-Camp" โดยการเรียนรู้ผ่านระบบทางไกล (Online) ในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ (ภาคเหนือ และภาคกลาง) คก.En-Camp ปีที่ 2 11 พ.ย. 2563
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างจัดทำสื่อวีดีทัศน์ โครงการสาธิตการใช้ระบบสูบลน้ำด้วยก๊าซชีวภาพ 11 พ.ย. 2563
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดซื้อเครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 28 ต.ค. 2563
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 29 ก.ย. 2563
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 11 ก.ย. 2563
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาลงพื้นที่ติดตามการอบรมความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกโดยการเรียนรู้ผ่านระบบทางไกล (Online) ในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ จำนวน 10 จังหวัด (ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้) คก.En-Camp ปีที่ 2 3 ก.ย. 2563
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาลงพื้นที่ติดตามการอบรมความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกโดยการเรียบนรู้ผ่านระบบทางไกล (Online) ในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ จำนวน 10 จังหวัด (ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) คก.En-Camp ปีที่ 2 3 ก.ย. 2563
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาจัดสถานที่ ในโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติฯ จำนวน 1 งาน 24 ส.ค. 2563
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 16 เครื่อง 21 ส.ค. 2563
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดซื้อชุดระบบโสตทัศนูปกรณ์ พร้อมติดตั้ง 20 ส.ค. 2563
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างซ่อมแซมชุดมอเตอร์ปั๊มน้ำอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14 ส.ค. 2563
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดซื้อระบบเครือข่ายพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด 14 ส.ค. 2563
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดซื้อกล้องถ่ายภาพความร้อน 4 ส.ค. 2563
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการควบคุมงานอุตสาหกรรมเครื่องมือกลอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด 15 ก.ค. 2563
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครุภัณฑ์เครื่องสแกนภาพ 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง 15 ก.ค. 2563
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซื้อ Mobile Router D-Link DWR-932 (ใส่ซิม) จำนวน 68 ชิ้น 23 มิ.ย. 2563
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาติดตั้งระบบท่อส่งก๊าซชีวภาพพร้อมอุปกรณ์ และระบบท่อส่งน้ำ ชุมชนตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการสาธิตการใช้ระบบสูบน้ำด้วยก๊าซชีวภาพ 16 มิ.ย. 2563
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาติดตั้งระบบท่อส่งก๊าซชีวภาพพร้อมอุปกรณ์ และระบบท่อส่งน้ำ ชุมชนตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โครงการสาธิตการใช้ระบบสูบน้ำด้วยก๊าซชีวภาพ 30 เม.ย. 2563
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ชนิดเลเซอร์ และเครื่องฉายภาพวิชชวลไลเซอร์ 26 มี.ค. 2563
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างปรับปรุงสื่อเกมส์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโรงไฟฟ้า โครงการการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ En-Camp ปีที่ 2 19 มี.ค. 2563

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2270 รายการ แสดงข้อมูลที่  851 ถึง  900

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46]