คณะวิชา/หน่วยงาน

 
 

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง : ทุุกคณะ/วิชา

หน่วยงาน
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อเครื่องถ่ายทอดมัลติมีเดียผ่านเครือข่าย 5 ก.พ. 2564
คณะวิทยาศาสตร์ จ้างซ่อมแซมระบบควบคุมสวิตช์สองทางอัตโนมัติ 29 ม.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้ออุปกรณ์ประกอบของเครื่อง ICP-MS เพื่อวิเคราะห์ตัวอย่างสารละลายชนิดไฮโดรคาร์บอน 28 ม.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้ออุปกรณ์ลิฟต์ประจำอาคารวิทยาศาสตร์ 4 26 ม.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อเครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพจากวัตถุ 22 ม.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์ โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ๔๕๔๕ อาคารวิทยาศาสตร์ ๔ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ โครงการ 15 ม.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์ชุดสตรีมมิ่ง 12 ม.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้ออุปกรณ์ลิฟต์ประจำอาคารวิทยาศาสตร์ 1 5 ม.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์ จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาทางเดินเข้าอาคารวิทยาศาสตร์ 1 5 ม.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์ จ้างเหมาติดตั้งตาข่ายเหล็กกันหนูและมุ้งลวดกันยุง 1 ธ.ค. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ จ้างเหมาบริการและบำรุงรักษาเครื่อง NMR spectrometer 300MHz 25 พ.ย. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์เตรียมและวิเคราะห์สารสกัดทางชีวภาพ จำนวน 1 ชุด 12 พ.ย. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ ตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด 11 พ.ย. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ เช่าใช้ลิขสิทธิ์โปรแกรมสำเร็จรูป IBM SPSS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ต.ค. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ จ้างเหมาบริการและบำรุงรักษา เครื่อง Scanning Electron Microscope FESEM MIRA LMU:SN:118-0061 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ต.ค. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะวิทยาศาสตร์ 6 อาคาร 24 ส.ค. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์ระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพ 3 รายการ 20 ส.ค. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์ชุดสตรมี มิ่ง ห้องเรียน วมว 20 ส.ค. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ จ้างเดินสายใยแก้วนำแสง สาย UTP และติดตั้งอุปกรณ์ 18 ส.ค. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์ชุดสตรีมมิ่ง 3 ห้องเรียน 11 ส.ค. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์ชุดการสอนและปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด 11 ส.ค. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ จ้างซ่อมแซมเครื่อง ICPOES 710 จำนวน 1 เครื่อง 6 ส.ค. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์ระบบการนำเสนอภาพในรูปแบบดิจิทัล 5 ส.ค. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ จ้างจัดผลิตภัณฑ์ต้นแบบร่วมกับผู้ประกอบการ OTOP เชิงวัฒนธรรมและสร้างสรรค์ ที่สามารถนำเสนอกระบวนการผลิตให้กับกลุ่มลูกค้าให้ลงมือทำได้ไม่น้อยกว่า 50 ชิ้น โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและสินค้า OTOP เชิงวัฒนธรรมและสร้างสรรค์ ผ่านเครือข่ายศิลปินและผู้ประกอบการ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการขับเคลื่อนหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประจำปีงบประมาณ 2563 3 ส.ค. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศแบบชิลเลอร์ประจำอาคารวิทยาศาสตร์ 1 24 ก.ค. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ ซ่อมแซมตู้ดูดไอสารเคมี 23 ก.ค. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 9 ก.ค. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ จ้างเหมาซ่อมแซมวัสดุ-อุปกรณ์กันนก 8 ก.ค. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบพกพา 29 มิ.ย. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าอาคารวิทยาศาสตร์ 4 25 มิ.ย. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ หม้อแปลงไฟฟ้าระบบ 3 เฟส 22000-416/240 โวลท์ ขนาด 1500 KVA. จำนวน 1 เครื่อง 25 มิ.ย. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ หน้ากากแบบผ้าเคลือบกันน้ำ 19 มิ.ย. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อระบบการนำเสนอภาพในรูปแบบดิจิทัล ประจำห้อง 1323 (ห้องไววิทย์พุทธารี) 19 พ.ค. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ จ้างเหมาซ่อมแซมตู้ควบคุมเมนไฟฟ้าชั้น2 อาคารวิทยาศาสตร์ 4 8 พ.ค. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ จัดซื้อครุภัณฑ์อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า 8 พ.ค. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริงพร้อมโปรแกรมประมวลผล จำนวน 1 ชุด 8 พ.ค. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ จ้างออกแบบโครงการปรับปรุงอาคารวิทยาศาสตร์ 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 1 งาน 23 เม.ย. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้บ่มเพาะเชื้อแบบเขย่า (SHAKING INCUBATOR) 22 เม.ย. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ป้องกันไอระเหยสารเคมี จำนวน 1 ชุด 2 เม.ย. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ เครื่องมือวิเคราะห์ขนาดอนุภาคและโครงสร้างผลึกของสาร จำนวน 1 ชุด 30 มี.ค. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์ตู้ดูดไอสารเคมี (FUME HOOD) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 มี.ค. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อระบบการนำเสนอภาพในรูปแบบดิจิทัล ประจำห้อง 5406 28 ก.พ. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ ม่านม้วนและม้านผ้า 10 ม.ค. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ จ้างเหมาจัดทำและประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐาน ISO9001:2015 2 ม.ค. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ จ้างเหมาบริการและการบำรุงรักษากล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราดพร้อมทั้งอุปกรณ์ประกอบ 6 ธ.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยเน็ตเวิร์ค NetScaler จำนวน 1 ชุด 1 ธ.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ จ้างซ่อมแซมห้องน้ำชายห้อง ๔๔๒๖ ชั้น ๔ อาคารวิทยาศาสตร์ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ย. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ เช่าใช้ลิขสิทธิ์โปรแกรมสำเร็จรูป IBM SPSS จำนวน 35 สิทธิ์การใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ต.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ งานจ้างเหมาทาสีภายในหอพักนักเรียนหญิงโครงการ วมว 11 ต.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะวิทยาศาสตร์ ๖ อาคาร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ส.ค. 2562

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2118 รายการ แสดงข้อมูลที่  551 ถึง  600

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43]