คณะวิชา/หน่วยงาน

 
 

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง : ทุุกคณะ/วิชา

หน่วยงาน
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ
คณะมัณฑนศิลป์ ครุภัณฑ์เครื่องสร้างต้นแบบและแม่พิมพ์ CNC 3 แกน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 3 ธ.ค. 2563
คณะมัณฑนศิลป์ จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนประตูห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 11 พ.ย. 2563
คณะมัณฑนศิลป์ พัฒนาบุคลากรสำนักงานคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2563 11 พ.ย. 2563
คณะมัณฑนศิลป์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา จำนวน 6 รายการ 9 พ.ย. 2563
คณะมัณฑนศิลป์ ครุภัณฑ์หัวเป่าแก้วโบโลซิลิเกต 9 พ.ย. 2563
คณะมัณฑนศิลป์ ครุภัณฑ์เครื่องตัดเซรามิกและแก้ว 9 พ.ย. 2563
คณะมัณฑนศิลป์ ครุภัณฑ์เครื่องขัดเซรามิกและแก้ว จำนวน 1 เครื่อง 9 พ.ย. 2563
คณะมัณฑนศิลป์ ครุภัณฑ์เครื่องปั๊มลม 9 พ.ย. 2563
คณะมัณฑนศิลป์ ครุภัณฑ์เครื่องขัดเซรามิกและแก้ว จำนวน 1 เครื่อง 9 พ.ย. 2563
คณะมัณฑนศิลป์ ครุภัณฑ์เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพาน จำนวน 1 เครื่อง 9 พ.ย. 2563
คณะมัณฑนศิลป์ จ้างเหมาทาสีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 6 พ.ย. 2563
คณะมัณฑนศิลป์ สัมมนาคณาจารย์ ประจำปี2563 20 ต.ค. 2563
คณะมัณฑนศิลป์ จ้างทำวีดิทัศน์และตัดต่อวีดิทัศน์ 16 ต.ค. 2563
คณะมัณฑนศิลป์ จ้างเหมาทำความสะอาด วังท่าพระ 1 ต.ค. 2563
คณะมัณฑนศิลป์ จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 1 ต.ค. 2563
คณะมัณฑนศิลป์ จ้างเหมาแม่บ้านทาความสะอาด วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 16 ก.ย. 2563
คณะมัณฑนศิลป์ จ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาด วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 16 ก.ย. 2563
คณะมัณฑนศิลป์ นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ประจำคณะมัณฑนศิลป์ เนื่องในวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2563 7 ก.ย. 2563
คณะมัณฑนศิลป์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 29 ก.ค. 2563
คณะมัณฑนศิลป์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบ จากผลงานศิลปนิพนธ์สู่การสร้างบุคคลต้นแบบประจำปี 2562 2 ก.ค. 2563
คณะมัณฑนศิลป์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 4 เครื่อง 30 มิ.ย. 2563
คณะมัณฑนศิลป์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 24 มิ.ย. 2563
คณะมัณฑนศิลป์ จ้างเหมาซ่อมแซมระบบเน็ตเวิร์คฯ 22 มิ.ย. 2563
คณะมัณฑนศิลป์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ 15 มิ.ย. 2563
คณะมัณฑนศิลป์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 เครื่อง 10 มิ.ย. 2563
คณะมัณฑนศิลป์ จ้างเหมาซ่อมระบบช่วงล่างและทาสีรถตู้ ฮล 7805 5 มิ.ย. 2563
คณะมัณฑนศิลป์ จ้างเหมาซ่อมระบบช่วงล่างและทำสีรถตู้ ฮล 7805 5 มิ.ย. 2563
คณะมัณฑนศิลป์ จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นที่ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 มิ.ย. 2563
คณะมัณฑนศิลป์ จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นที่ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 มิ.ย. 2563
คณะมัณฑนศิลป์ จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นที่ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา 1 มิ.ย. 2563
คณะมัณฑนศิลป์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา จำนวน 2 รายการ 3 เม.ย. 2563
คณะมัณฑนศิลป์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา 3 เม.ย. 2563
คณะมัณฑนศิลป์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา 3 เม.ย. 2563
คณะมัณฑนศิลป์ จ้างเหมางานเดินสายโทรศัพท์ระบบภายในและภายนอก 3 ก.พ. 2563
คณะมัณฑนศิลป์ จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่ลิฟต์ 17 ม.ค. 2563
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการวิจัยร่วมระหว่าง คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบัน Hdemia Santa Giulia, Brescia ประเทศอิตาลี 1 ต.ค. 2562
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการนำเสนอผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์เข้าร่วมแสดงนิทรรศการ 2019 pacific rim international exhibition 1 ต.ค. 2562
คณะมัณฑนศิลป์ จ้างเหมาทำความสะอาด 13 ก.ย. 2562
คณะมัณฑนศิลป์ ครุภัณฑ์สำนักงาน 5 ส.ค. 2562
คณะมัณฑนศิลป์ ครุภัณฑ์สำนักงาน 5 ส.ค. 2562
คณะมัณฑนศิลป์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน 5 ส.ค. 2562
คณะมัณฑนศิลป์ designer og the year 2019 ครั้งที่ 15 24 ก.ค. 2562
คณะมัณฑนศิลป์ designer og the year 2019 ครั้งที่ 15 21 ก.ค. 2562
คณะมัณฑนศิลป์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ-ขนส่ง 5 ก.ค. 2562
คณะมัณฑนศิลป์ ปรับปรุงพื้นที่ภาควิชาออกแบบเครื่องแต่งกาย ชั้น 4 และชั้น 6 อาคารศิลป์ พีระศรี 3 2 ก.ค. 2562
คณะมัณฑนศิลป์ designer og the year 2019 ครั้งที่ 15 3 มิ.ย. 2562
คณะมัณฑนศิลป์ ปรับปรุงพื้นที่ภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย ชั้น4และ6 22 พ.ค. 2562
คณะมัณฑนศิลป์ การแสดงศิลปนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย 19 พ.ค. 2562
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรกับ college of chinese and ASEAN Art Chengdu University สาธารณรัฐประชาชนจีน 15 พ.ค. 2562
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบจากผลงานด้านศิลปนิพนธ์สู่การสร้างสรรค์บุคคลต้นแบบ 8 พ.ค. 2562

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2324 รายการ แสดงข้อมูลที่  501 ถึง  550

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47]